مراحل انحلال شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص

 

انحلال شرکت
انحلال شرکت

 

انحلال شرکت

 

اگر بخواهیم تعریفی از انحلال شرکت داشته باشیم باید بگوییم انحلال شرکت به معنی تعطیل کردن، برچیدن و از بین بردن یک شرکت است. انحلال شرکت نیاز به طی کردن مراحل قانونی دارد.

برای اینکه بتوانید یک شرکت را به صورت قانونی منحل کنید باید کلیه سهامداران یا شرکا دور هم جمع شوند و در جلسه ای با عنوان مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به انحلال شرکت بگیرند.

 

شرایط انحلال شرکت

یکی از شرایط انحلال شرکت محقق نشدن موضوعی است که شرکت به خاطر آن تاسیس شده است. همچنین اگر شرکت ورشکسته شود و دادگاه ورشکستگی آن را تایید کند، شرکت مذکور منحل می گردد.

 

انحلال شرکت تعاونی

قانون انحلال برای شرکت های تعاونی نیز وجود دارد. یک شرکت تعاونی در صورتی که از قوانین و مقررات تعیین شده برای آن تخلف نماید منحل می شود. حکم انحلال شرکت تعاونی توسط وزارت تعاون صادر می گردد.

 

اظهارنامه انحلال شرکت

مدیر تصفیه موظف است تا اظهارنامه انحلال شرکت را شش ماه پس از منحل شدن آن برای اداره دارایی ارسال نماید.

 

انحلال شرکت با مسئولیت محدود
انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

پس از تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت، طبق قانون تجارت باید انحلال آن ثبت گردد و آگهی رسمی آن منتشر شود.

شرکت با مسئولیت محدود یکی از شرکت های متداول در ایران است. همانگونه که تاسیس این شرکت نیاز به اطلاعات کافی دارد، انحلال شرکت با مسئولیت محدود نیز مستلزم دانش و آگاهی است.

اگر یکی از اعضای شرکت با مسئولیت محدود نتواند در جلسه انحلال آن شرکت کند، می تواند نماینده قانونی خود را به این جلسه بفرستد. بدین ترتیب امضای صورتجلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود توسط نماینده قانونی انجام می پذیرد.

 

هزینه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

در صورتی یک شرکت با مسئولیت محدود به صورت قانونی منحل می شود که هزینه انحلال آن پرداخت شده باشد. بعد از اینکه مدارک مربوط به انحلال شرکت برای اداره ثبت شرکت ها ارسال شد و کارشناسان این اداره مدارک را تایید نمودند آن گاه مدیر تصفیه برای پرداخت هزینه انحلال شرکت با مسئولیت محدود به اداره ثبت شرکت ها مراجعه می کند.

 

مراحل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

یکی از مراحل انحلال شرکت با مسئولیت محدود، موافقت کلیه شرکا با انحلال شرکت است. این موافقت باید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که به همین منظور تشکیل می شود اعلام گردد. و پس از انتخاب مدیر تصفیه می توان آن قسمت از دارایی های شرکت را که برای تصفیه به آن نیاز نیست بین شرکا تقسیم نمود.

 

صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

در پایان مجمع عمومی فوق العاده که برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود تشکیل شده، صورتجلسه ای تنظیم می گردد. این صورتجلسه که به آن صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود می گویند باید توسط تمامی شرکا امضا شود.

 

فرم انحلال شرکت با مسئولیت محدود

دریافت فرم انحلال شرکت با مسئولیت محدود از طریق سایت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری امکان پذیر می باشد.

 

انحلال شرکت سهامی خاص
انحلال شرکت سهامی خاص

 

انحلال شرکت سهامی خاص

 

شرکت سهامی خاص یکی دیگر از شرکت های متداول در ایران می باشد. این شرکت از تعدادی سهامدار تشکیل شده که به میزان سرمایه ای که وارد شرکت می کنند، سهام دریافت می نمایند.

انحلال شرکت سهامی خاص، با دعوت از سهامداران و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده انجام می پذیرد. در این مجمع که باید کلیه سهامداران در آن شرکت داشته باشند برای انحلال شرکت سهامی خاص تصمیم گیری می شود.

انحلال شرکت سهامی خاص به این معنا نیست که بلافاصله پس از منحل شدن آن بتوان اموال و دارایی های شرکت را تقسیم نمود بلکه باید ابتدا بدهی های شرکت تسویه شود.

 

مراحل انحلال شرکت سهامی خاص

یکی از مراحل انحلال شرکت سهامی خاص، انتخاب مدیر تصفیه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده است. مدیر تصفیه به عنوان نماینده شرکت معرفی می شود و وظایف و اختیارات هیئت مدیره را بر عهده می گیرد.

 

صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص

تمامی سهامداران شرکت باید صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص را امضا کنند. این صورتجلسه به همراه بقیه مدارک به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود.

 

انحلال شرکت سهامی خاص در قانون تجارت

انحلال شرکت سهامی خاص باید طبق شرایطی که در قانون ذکر شده انجام گیرد. شرایط انحلال شرکت سهامی خاص در قانون تجارت ذکر شده است.

 

نحوه انحلال شرکت سهامی خاص

برای اطلاع از نحوه انحلال شرکت سهامی خاص می توانید با افراد و موسساتی که در زمینه ثبت شرکت فعالیت می کنند مشورت نمایید. زیرا نداشتن اطلاعات کافی در این زمینه می تواند روند انحلال شرکت را با مشکل مواجه کند.

هزینه انحلال شرکت سهامی خاص

برای اطلاع از هزینه انحلال شرکت سهامی خاص می توانید به موسسات فعال در زمینه تاسیس شرکت مراجعه نمایید.

 

مراحل انحلال شرکت
مراحل انحلال شرکت

 

مراحل انحلال شرکت

 

یکی از مراحل انحلال شرکت در صورت ورشکستگی، صدور حکم دادگاه مبنی بر تایید آن است. در اینصورت شرکت مذکور نیاز به تشکیل مجمع عمومی برای انحلال ندارد و به صورت خودکار منحل می شود.

 

منحل کردن شرکت

منحل کردن شرکت می تواند به خاطر محدودیت زمانی باشد. یعنی اگر در هنگام تاسیس شرکت مدت زمان محدودی برای فعالیت آن در نظر گرفته شده و در اساسنامه ذکر شده باشد، آنگاه با پایان یافتن این مدت زمان شرکت و تمدید نشدن آن، شرکت منحل می گردد.

 

هزینه انحلال شرکت

برای اطلاع از هزینه انحلال شرکت می توانید به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید.

 

انحلال شرکت تضامنی

یکی از شرایطی که می تواند موجب انحلال شرکت تضامنی شود، درخواست یکی از شرکا از دادگاه با ادله کافی و قابل قبول است. اگر صحت ادعای این شخص از سوی دادگاه تایید گردد، ممکن است رای بر انحلال شرکت تضامنی دهد.

 

درخواست انحلال شرکت
درخواست انحلال شرکت

 

درخواست انحلال شرکت

 

درخواست انحلال شرکت باید از طریق مجمع عمومی فوق العاده صورت گیرد. در این مجمع، هیئت رئیسه درخواست انحلال شرکت را قرائت می کند، سپس برای موافقت با آن رای گیری می شود.

 

نحوه انحلال شرکت اینترنتی

شرکت های اینترنتی اگر به صورت قانونی ثبت شده باشند، می توان آن ها را به صورت قانونی منحل نمود. نحوه انحلال شرکت اینترنتی بستگی به نوع شرکت دارد.

 

صورتجلسه انحلال شرکت تعاونی

روند انحلال شرکت های تعاونی با شرکت های سهامی و مسئولیت محدود تفاوت چندانی ندارد. در این نوع شرکت ها نیز لازم است تا صورتجلسه انحلال شرکت تعاونی توسط کلیه اعضای آن امضا شود.

 

اظهارنامه انحلال

اگر شرکت منحل شده نمی خواهد با جریمه های مالیاتی روبرو شود باید هرچه سریع تر نسبت به ارسال اظهارنامه انحلال خود اقدام کند.

 

نحوه انحلال شرکت
نحوه انحلال شرکت

 

نحوه انحلال شرکت

 

نحوه انحلال شرکت به این صورت است که پس از پایان مجمع عمومی فوق العاده که برای انحلال شرکت تشکیل شده، صورتجلسه ای تنظیم می گردد و تمامی سهامداران باید آن را امضا کنند.

 

ثبت انحلال شرکت

ثبت انحلال شرکت تنها در صورتی انجام می شود که آگهی مربوط به آن در روزنامه رسمی کشور منتشر شده باشد.

 

مدارک لازم برای انحلال شرکت

تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر تصفیه به همراه آگهی تاسیس و آخرین ثبت تغییرات شرکت و صورتجلسه انحلال شرکت، جزو مدارک لازم برای انحلال شرکت است.

منحل شدن شرکت

اگر شرکت شما دارای پروژه های ناتمام است باید بدانید که منحل شدن شرکت، نمی تواند موجب رفع مسئولیت از شما جهت اتمام پروژه های مذکور باشد.اگر علاقه مند به دانستن قانون انحلال شرکت هستید می توانید با مراجعه به قانون تجارت از شرایط آن باخبر شوید.

5/5 - (3 امتیاز)
مشاوره رایگان