تغییر آدرس شرکت

 

تغییر آدرس شرکت
تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

 

پس از این که مراحل تاسیس شرکت به پایان رسید و به صورت قانونی ثبت شد آنگاه نوبت به تعیین محلی به عنوان اقامتگاه قانونی شرکت می رسد. شرکت ها به طور معمول یک ساختمان اداری را برای محل اقامت خود برمی گزینند.

در صورتی که یک شرکت بخواهد محل اقامت کنونی خود را به مکانی جدید منتقل نماید باید تغییر آدرس خود را به صورت قانونی انجام داده و بند مربوط به آدرس شرکت را در اساسنامه اصلاح نماید.

 

آگهی تغییر آدرس شرکت

برای انتشار آگهی تغییر آدرس شرکت باید مدارکی را به اداره ثبت شرکت ها ارسال کنید. این مدارک شامل آگهی تاسیس شرکت، آخرین تغییرات و صورتجلسه تغییر آدرس می باشد.

 

هزینه تغییر آدرس شرکت

پس از اینکه مدارک ارسالی به اداره ثبت شرکت ها مورد تایید کارشناسان آن اداره قرار گرفت آنگاه باید هزینه تغییر آدرس شرکت پرداخت شود. هزینه ای که بابت تغییر آدرس پرداخت می شود بابت چاپ آگهی شرکت در روزنامه رسمی کشور و همچنین روزنامه کثیر الانتشار است.

 

ثبت تغییر آدرس شرکت

روند ثبت تغییر آدرس شرکت به این صورت است که صورتجلسه تغییر آدرس باید بر روی سربرگ رسمی شرکت نوشته شود. همچنین کد پستی جدید باید در صورتجلسه ذکر گردد.

بهتر است صورتجلسه را در بیش از دو نسخه آماده کنیم و سهامداران و اعضای هیئت مدیره تمامی صفحات را امضا نمایند. یک نسخه از این صورتجلسه به همراه دیگر مدارک جهت تایید کارشناسان و درج در پرونده برای اداره ثبت ارسال گردد.

 

تغییر آدرس
تغییر آدرس

 

تغییر آدرس

 

دانستن این نکته ضروری است که هر شرکت تا حداکثر دو ماه پس از ثبت، مهلت دارد تا محلی را به عنوان اقامتگاه قانونی خود معرفی کند. به این علت که در هنگام تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی باید آدرس شرکت مشخص شده باشد.

همینطور هر زمان شرکت به محل جدید نقل مکان کرد باید تغییر آدرس خود را به اداره دارایی اطلاع داده تا اصلاحات لازم در پرونده مالیاتی شرکت انجام شود.

 

مراحل تغییر آدرس شرکت

 

 • ارسال دعوتنامه برای سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 • برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در صورتی که به حدنصاب رسیده باشد
 • اجرای قوانین مربوط به تغییر آدرس که در اساسنامه ذکر شده است
 • رای گیری برای تغییر آدرس شرکت
 • تنظیم صورتجلسه، در صورت موافقت شرکت کنندگان با تغییر آدرس
 • امضای صورتجلسه تغییر آدرس توسط حاضرین در مجمع
 • مراجعه به سایت ثبت شرکت ها و ثبت صورتجلسه مذکور
 • ارسال صورتجلسه، تایید ثبت صورتجلسه و مدارک مربوط به تغییر آدرس برای اداره ثبت شرکت ها
 • بررسی مدارک توسط کارشناسان اداره ثبت شرکت ها
 • مراجعه به اداره ثبت شرکت ها، در صورت تایید صورتجلسه و مدارک
 • دریافت آگهی تغییر آدرس و پرداخت حق الثبت
 • مراجعه به سایت روزنامه رسمی و پرداخت هزینه مربوط به چاپ آگهی تغییر آدرس
 • انتشار آگهی تغییر آدرس در روزنامه کثیر الانتشار

 

نحوه تغییر آدرس شرکت

شرکت هایی که قصد جابجایی محل اقامت خود را دارند باید از نحوه تغییر آدرس شرکت آگاهی کامل داشته باشند. سایت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری منبع مناسبی برای یافتن اطلاعات مورد نیاز تغییر آدرس شرکت است. همچنین افراد و موسساتی که در زمینه ثبت شرکت فعالیت دارند می توانند به شما کمک کنند.

 

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص
تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

 

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

 

برای تغییر آدرس شرکت سهامی خاص باید یک سری اقدامات توسط مدیران شرکت انجام شود. در ابتدا، هیئت مدیره موظف است آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده با موضوع تغییر آدرس را منتشر نماید. در این مجمع که با اکثریت سهامداران تشکیل می شود، حضار موافقت خود را با این تغییر اعلام می نمایند.

البته در صورتی که در اساسنامه شرکت، اختیار تغییر آدرس به عهده هیئت مدیره گذاشته شده باشد، بدون تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و فقط با تشکیل جلسه هیئت مدیره نیز می توان آدرس شرکت را تغییر داد.

 

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

سایت اداره ثبت شرکت ها منبع معتبری برای دریافت نمونه صورتجلسات مختلف شرکت هاست. نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص نیز در این وبسایت موجود می باشد.

 

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص باید در پایان مجمع عمومی فوق العاده انجام شود. همچنین لازم است تا لیستی از سهامداران که میزان سهام آنها در آن مشخص شده آماده گردد و پس از امضا توسط حاضرین جلسه به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

 

نمونه نامه اعلام تغییر آدرس شرکت
نمونه نامه اعلام تغییر آدرس شرکت

 

نمونه نامه اعلام تغییر آدرس شرکت

 

اگر به دنبال نمونه نامه اعلام تغییر آدرس شرکت می گردید می توانید به سایت اداره ثبت شرکت ها مراجعه کنید.

 

نمونه نامه تغییر آدرس شرکت

وبسایت sherkat.ssaa.ir منبع معتبری برای دانلود نمونه نامه تغییر آدرس شرکت است.

 

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس

اگر از نحوه تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت آگاهی کافی ندارید میتوانید به سایت ثبت شرکت ها مراجعه نموده و نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت را دریافت نمایید.

 

صورتجلسه تغییر آدرس
صورتجلسه تغییر آدرس

 

صورتجلسه تغییر آدرس

 

در جلسه ای که برای تغییر آدرس شرکت تشکیل می شود، افراد حاضر باید ذیل صورتجلسه تغییر آدرس را امضا کنند. سپس نماینده شرکت، این صورتجلسه را به همراه بقیه مدارک برای اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پست می کند.

 

سامانه ثبت تغییر آدرس شرکت

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری برای تسهیل در روند ثبت شرکت و تغییرات مربوط به آن اقدام به راه اندازی سامانه ای اختصاصی نموده است. سامانه ثبت تغییر آدرس شرکت، بخشی از سامانه مذکور می باشد.

 

متن صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

متن صورتجلسه تغییر آدرس شرکت باید به گونه ای نوشته شود که کارشناسان اداره ثبت آن را تایید نمایند.

 

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی اگر بخواهند محل اقامت خود را جابجا کنند باید این کار از طریق برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت تعاونی انجام دهند.

 

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود
تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

 

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

 

شرکت های مسئولیت محدود برای تغییر آدرس باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهند. حاضرین جلسه در پایان آن لازم است صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود را امضا نمایند.

 

تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود

شرکت های مسئولیت محدود در صورتی می توانند آدرس خود را تغییر دهند که تمامی شرکا با این کار موافق باشند. به همین جهت لازم است تا صورتجلسه تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود آماده شود و تمامی شرکا زیر آن را امضا نمایند.

 

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود شامل آگهی تاسیس به همراه آخرین آگهی ثبت تغییرات شرکت می باشد. همچنین لازم است تا اعضای هیئت مدیره، سهامداران و شرکا تصویری از شناسنامه و کارت ملی خود را برای اداره ثبت شرکت ها ارسال کنند.

 

مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود همانند آنچه برای شرکت های سهامی خاص گفته شد، انجام می گردد.

 

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

صورتجلسه تغییر آدرس باید طبق فرمت استاندارد خود تنظیم شود. برای این کار باید نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود را از سایت ثبت شرکت ها دانلود نمایید.

 

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

همه سهامداران و شرکا ملزم به امضای صورتجلسه تغییر آدرس شرکت هستند. بنابراین اگر تنها یکی از این افراد غایب باشد، تغییر آدرس شرکت امکان پذیر نیست. اما برای رفع این مشکل یک راه حل وجود دارد. افرادی که نمی توانند در جلسه تغییر آدرس شرکت حضور داشته باشند می توانند نماینده قانونی خود را به این جلسه بفرستند.

 

5/5 - (5 امتیاز)
مشاوره رایگان