ثبت شرکت تضامنی ، مدارک مورد نیاز برای تاسیس شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی
ثبت شرکت تضامنی

 

ثبت شرکت تضامنی

 

ثبت شرکت تضامنی از جمله شرکت‌های تجاری است که فعالیت آن در حوزه تجاری و بازرگانی می‌باشد. مبتنی بر ماده ۱۱۶ قانون تجارت، شرکت تضامنی تحت نام مخصوص میان دو یا چند نفر شریک یا سهامدار به وجود می‌آید. در شرکت‌های تضامنی پرداخت بدهی‌ها و قروض شرکت بر عهده تمام شرکا است، مگر آنکه در اساسنامه شرکت قوانین دیگری با توافق شرکا ثبت شرکت شده باشد. در مجموع در صورت انحلال و یا ورشکستگی شرکت، طلبکاران می‌توانند طلب خود را از هر یک از شرکا دریافت نمایند

 

شرکت تضامنی چیست؟

 

شرکت تضامنی به منظور برآورده ساختن اهداف تجاری میان دو الی چند شرکا تحت اسم مخصوص تاسیس می‌شود. مسئولیت و وظایف تمامی شرکا در شرکت‌های تضامنی در برابر شخص ثالث بسیار حائز اهمیت است. همچنین از جمله نکات قابل توجه برای شرکت‌های تضامنی آن است که نام شرکت تضامنی بایستی با عنوان شرکت تضامنی و حداقل نام یک نفر از شرکا به همراه آن قید شود. گر چنانچه نام شرکت شامل تمام اسامی شرکا نباشد، مبتنی بر ماده ۱۱۷ قانون تجارت می‌توان پس از نام شریک یا شرکای که درج می‌شود از عباراتی مانند  (و شرکا) یا ( و برادران) استفاده شود.

 

 

چگونگی ثبت شرکت تضامنی

 

نکات قابل توجه در ثبت شرکت تضامنی عبارتند از؛

 • یک) تنظیم شرکت نامه
 • دو) ارائه سرمایه نقدی و غیر نقدی و ذکر آن در اساسنامه
 • سه) درج نام و موضوع شرکت در اساسنامه
 • چهار) فهرست مشخصات تمامی اعضاء هیئت مدیره، بازرسان، سهامداران و غیره
 • پنج) ثبت سرمایه های نقدی و غیر نقدی تمامی شرکا
 • شش) ثبت قوانین مرتبط با چگونگی تقسیم سود و زیان میان شرکا در اساسنامه
 • هفت) تایید قوانین مرتبط با انحلال شرکت از سوی تمامی شرکا
 • هشت) مشخص نمودن تعداد اعضاء هیئت مدیره، شرایط حق امضاء و سایر موارد

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی

 

 • یک) ارائه دو نسخه امضاء شده از تقاضانامه شرکت
 • دو) ارائه دو نسخه امضاء شده از شرکت نامه
 • سه) ارائه دو برگ امضاء شده از اساسنامه شرکت
 • چهار) ارائه مدارک شناسایی اعم از شناسنامه و کارت ملی تمامی شرکا و اعضای هیئت مدیره
 • پنج) ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه تمام اعضاء شرکت
 • شش) ارائه برگه مجوز فعالیت شرکت
 • هفت) ارائه اصل وکالتنامه در صورت بهره‌مندی از وکیل
 • هشت) ارائه دو برگ از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت
 • نه) ارائه دو برگ از صورتجلسه هیئت مدیره
 • ده) ارائه فهرست تمام سرمایه های نقدی و غیر نقدی شرکت از سوی شرکا

 

چه مواردی در شرکت نامه درج می‌شود؛

شرکت نامه از جمله مدارک ضروری جهت ثبت شرکت تضامنی است. در این خصوص حتی برخی از شرکت‌ها تنها به تنظیم شرکت نامه روی آورده و آن را کاملتر می‌نویسند که بتوانند به تمامی جزئیات شرکت بپردازند. در شرکت نامه مواردی اعم از نام شرکت، موضوع فعالیت، شعبات اصلی شرکت، نشانی و آدرس کامل شرکت، فهرست تمامی اعضاء شرکت مانند شرکا، موسسین، مدیران، بازرسان، میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکت، میزان سهم هر یک از شرکا، اختیارات و مسئولیت شرکا، تعیین اعضایی که حق امضا را دارا می‌باشند، شرایط انحلال شرکت، شرایط پرداخت قروض شرکت و سایر موارد در شرکت نامه ثبت و درج می‌شود

 

شرایط انحلال شرکت تضامنی

 

چگونگی انحلال شرکت با توجه به قوانین ماده ۲۰۰ قانون تجارت و با توجه به مواد ۱۹۵و ۱۹۷ ، مطابق با تقاضانامه وزارت دادگستری اعمال می‌شود. طبق قوانین مندرج در نظامنامه، در هر زمان که در صدد تمدید فعالیت‌های شرکت در حوزه مربوطه، یا انحلال شرکت پیش از مدت معین و یا تغییر در چگونگی کیفیت عملکرد شرکت، تغییر نام شرکت، سایر تغییرات در اساسنامه و یا تعویض یا حذف بعضی شرکا در شرکت برآیید، بایستی  تغییرات حاصل شده مبتنی بر قوانین نظامنامه وزارت دادگستری اعمال و رعایت شود.

برای انحلال شرکت نیز شرکا موظفند که دلایل انحلال شرکت را با ارائه مدارک مورد نظر به اداره ثبت شرکت ‌ها ارسال نمایند و علاوه بر آن هزینه انحلال و توقف فعالیت‌های شرکت را با هزینه شرکت به واسطه اداره ثبت محل در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و یا در روزنامه رسمی به ثبت رسانده و منتشر نمایند.

 

نکات ضروری برای ثبت شرکت تضامنی

 

 • نکته اول) از آنجایی که حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تضامنی از سوی اداره ثبت شرکت ‌ها تعیین نشده است، با هر میزان سرمایه می‌توان شرکت را به ثبت رساند و تعیین میزان سرمایه تماما بستگی به توافق شرکا دارد
 • نکته دوم) مبتنی بر ماده ۱۹۵ قانون تجارت ثبت تمامی شرکت‌ها از جمله شرکت تضامنی الزامی است
 • نکته سوم) از آنجایی که در شرکت‌های تضامنی سرمایه بین شرکا تقسیم می‌شود، جهت پرداخت بدهی‌ها و قروض شرکت تمامی شرکا عهده دار پرداخت بدهی‌ها به طلبکاران می‌باشند
 • نکته چهارم) برای تمامی شرکت‌ها علاوه بر تنظیم شرکت نامه، تنظیم اساسنامه نیز الزامی است اما برخی از شرکت‌ها تنها به تنظیم شرکت نامه اکتفا کرده و آن را کمی مفصل‌تر با درج تمامی جزئیات و نکات ضروری تنظیم و آماده می نمایند.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان