ثبت شرکت مختلط سهامی ، شرایط و مدارک تاسیس شرکت مختلط سهامی

ثبت شرکت مختلط سهامی
ثبت شرکت مختلط سهامی

 

ثبت شرکت مختلط سهامی

 

ثبت شرکت مختلط سهامی، شرکت‌هایی هستند که از یک یا چند شرکای ضامن، شرکای با مسئولیت محدود و یا شرکای سهامی تشکیل شده باشد. شرکت‌های مختلط به دو دسته شرکت سهامی مختلط و شرکت سهامی غیر مختلط تقسیم می‌شود. شرکت مختلط سهامی، مجموعه‌ای از شرکت تضامنی و شرکت سهامی می‌باشد.

بدین ترتیب در این نوع شرکت‌ها تعدادی شرکای ضامن و تعدادی شرکای دارای سهم گرد هم آمده و سرمایه هر یک از شرکای سهامی به صورت برابر بایستی در نظر گرفته شود و در پی آن مسئولیت هر یک نیز به میزان سرمایه‌ای است که برای شرکت اختصاص داده‌اند.

در خصوص شرکای ضامن نه تنها سرمایه‌شان به صورت سهام نیست، بلکه مسئولیت تمامی قروض و بدهی‌های شرکت را نیز بر عهده دارند. گفتنی است که در صورت بالا رفتن تعداد شرکای ضامن، مسئولیت هر یک از آنان در برابر پرداخت بدهی‌ها و طلبکاران طبق قوانین شرکت‌های تضامنی خواهد بود. در ادامه به شرح مختصری در ارتباط با ثبت شرکت سهامی مختلط، ویژگی‌ها و نکات مورد توجه می‌پردازیم؛

 

شرکت مختلط سهامی چیست؟

 

شرکت مختلط سهامی تحت عنوان اسم مخصوص میان یک یا چند نفر شرکای سهامی و یک یا چند نفر از شرکای ضامن صورت می‌پذیرد. همانطور که گفته شد، شرکای سهامی میزان مشخصی از سرمایه شرکت را برآورده و تامین می‌کنند و شرکای ضامن نیز عهده‌دار پرداخت قروض و بدهی‌های شرکت هستند. در تمامی شرکت‌های سهامی هیئت نظارت الزامی است که اعضای آن می‌تواند از میان شرکای سهامی و یا شرکای ضامن برگزیده شود. قابل ذکر است که حق نظارت بر روند امورات شرکت به صورت فردی نیست و بایستی از سوی هیئت نظارت مورد بررسی قرار گیرد.

 

ثبت شرکت مختلط سهامی دارای چه ویژگی‌هایی است؛

 

 • یک) شرکت‌های مختلط سهامی بایستی دارنده نام مخصوص باشند
 • دو) عنوان مختلط بایستی به همراه نام شرکت درج شود
 • سه) حداقل بایستی نام یکی از شرکای ضامن در اسم شرکت درج شود. در صورت انتخاب نام دو الی چند نفر ممنوعیتی وجود ندارد
 • چهار)‌ شرکت بایستی دارای شرکای ضامن و شرکای سهامی باشد

 

نکات قابل توجه در ثبت شرکت مختلط سهامی عبارتند از؛

 

عنوان شرکت

طبق قانون ۱۶۲ قوانین و استانداردهای تجاری کشور، شرکت مختلط سهامی تحت پوشش نام و عنوان مخصوص میان شرکای سهامی و شرکای تضامنی ایجاد می‌شود

مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی

هر شرکت مختلط سهامی با توجه به قوانین مندرج، دارای مجمع عمومی است که برای شرکت‌های مختلط سهامی سه دسته را شامل می‌شود که عبارتند از؛

مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس که در واقع از موسسین و پایه گذاران شرکت تشکیل می‌شود، عهده‌دار تنظیم اساسنامه، تقاضانامه و شرکت نامه شرکت است. در این مجمع که سهامداران در آن حضور دارند، شرکت در اساسنامه ثبت و به تایید می‌رسد. همچنین انتخاب هیئت نظارت نیز بر عهده مجمع عمومی موسس می‌باشد

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی یکبار در سال برگزار می‌شود که به دنبال آن وظایفی مانند ارزیابی و بررسی گزارش‌ها، شرایط مالی شرکت، بررسی عملکردهای مدیران، انتخاب هیئت نظارت، ارزیابی امور مختلف شرکت و تجزیه و تحلیل میزان سوددهی و زیان های شرکت اعمال می‌شود

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده معمولا در شرایط بحرانی که شرکت با نوسانات اقتصادی روبرو است، تشکیل می‌شود. تصمیم‌گیری در حوزه ادامه فعالیت شرکت با توجه به شرایط و منابع در این مجمع صورت می‌پذیرد. همچنین تغییرات احتمالی در اساسنامه شرکت نیز اعمال می‌شود

هیئت نظارت

تمامی شرکت های مختلط سهامی دارنده هیئت نظارت می‌باشند. حداقل اعضای این هیئت سه نفر می‌باشد که وظایفی مانند نظارت بر امور ثبت شرکت مختلط سهامی، بررسی حد مورد نظر در مبلغ اسمی هر سهم که نبایستی از ده هزار ریال بیشتر باشد، بررسی تنظیم سهام بی نام، نظارت بر اسناد شرکت، بررسی محاسبات و دارایی‌های شرکت، انحلال شرکت و موارد این چنینی اعمال می‌شود.

 

شرایط و مدارک ثبت شرکت مختلط سهامی
شرایط و مدارک ثبت شرکت مختلط سهامی

 

نکات حائز اهمیت در ثبت شرکت مختلط سهامی

 

 • یک) تنظیم شرکت نامه
 • دو) ایجاد روابط میان شرکا مبتنی بر اساسنامه و شرکت نامه
 • سه) تمامی امورات شرکت، مسئولیت و اختیارات شرکا طبق قوانین مندرج در اساسنامه اعمال می‌شود
 • چهار) شرکای با مسئولیت محدود، اختیاری در دخالت امور مرتبط با شرکت ندارند
 • پنج) تامین سهام بر عهده شرکای سهامی و پرداخت قروض و بدهی‌های شرکت بر عهده شرکای ضامن می‌باشد

 

در چه شرایطی شرکت مختلط سهامی منحل می‌شود؛

 

 1. یک) در صورت ورشکستگی و ناتوان از ادامه فعالیت شرکت
 2. دو) در صورت عدم تمدید برای ادامه فعالیت شرکت
 3. سه) با توجه به بررسی‌ها و اجازه تصمیم گیری مجمع عمومی شرکت در این خصوص که در اساسنامه قید شده باشد
 4. چهار) فوت و یا محجوریت یکی از اعضای هیيت مدیره که جزئیات آن در اساسنامه شرکت برای انحلال ذکر شده باشد
 5. پنج) با توجه به تایید و رضایت شرکای ضامن

 

با توجه به هر یک از موارد فوق، شرکت با توقف روند فعالیت‌های مربوطه روبرو شده و منحل می‌شود. قابل ذکر است که دلایلی که منجر به انحلال شرکت سهامی غیر مختلط می‌شود نیز مانند شرکت سهامی مختلط است و تفاوتی نمی‌کند.

 

3/5 - (2 امتیاز)
مشاوره رایگان