ثبت شرکت نسبی ، مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی
ثبت شرکت نسبی

 

ثبت شرکت نسبی

 

ثبت شرکت نسبی از جمله شرکت‌های تجاری به شمار می‌رود. قابل ذکر است که شرکت‌های نسبی تنها در داخل کشور به رسمیت شناخته شده است و در سایر کشورها وجود ندارد. هدف از ایجاد شرکت‌های نسبی، اعمال امور تجاری و بازرگانی است که از دو یا چند نفر تشکیل شده و میزان مسئولیت و اختیارات سهامداران بستگی به میزان سرمایه‌ای است که برای شرکت اختصاص داده‌اند. گفتنی است که علاوه بر درج تمامی سرمایه‌های نقدی، سرمایه‌های غیر نقدی نیز بایستی در اساسنامه شرکت ثبت شود. فرایند شرکت‌های نسبی مانند شرکت‌های تضامنی است.

منتها فرق اساسی میان این دو شرکت شرایط پرداخت بدهی‌ها و قروض شرکت است. در شرکت‌های تضامنی، شرکا مسئول پرداخت تمامی بدهی‌ها و قروض شرکت به طلبکاران هستند اما در شرکت‌های نسبی، اگر چنانچه دارایی‌ها و اندوخته‌های شرکت برای پرداخت بدهی‌ها کافی نباشد، هر یک از شرکا بنا بر میزان سرمایه‌شان عهده دار پرداخت قروض و بدهی‌های شرکت هستند. در ادامه به شرح مختصری درباره چگونگی ثبت شرکت نسبی، ویژگی‌ها، نکات ضروری و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت می‌پردازیم؛

 

ثبت شرکت نسبی چیست؟

 

مبتنی بر ماده ۱۸۳ قانون تجارت، این شرکت میان دو یا چند نفر شریک به منظور اهداف تجاری ثبت می‌شود و مسئولیت هر یک از شرکا متناسب با میزان سرمایه‌ای است که برای افتتاح شرکت صرف کرده‌اند. مبتنی بر ماده ۱۸۴ قانون تجارت، برای نام شرکت نسبی عنوان شرکت نسبی به همراه نام یکی از شرکا بایستی قید شود. اگر چنانچه نام شرکت، نام تمامی شرکا را در بر نگیرد، پس از اسم نام شریک یا شرکای که قید شد، از عناوینی مانند برادران یا شرکا بایستی استفاده شود. برای نمونه شرکت نسبی علی و شرکا و یا شرکت نسبی علی و برادران

 

ارکان اصلی شرکت نسبی

 

قابل ذکر است که ارکان شرکت در قانون تجارت تعریف نشده است اما با توجه به موضوعات مرتبط با اینگونه شرکت‌ها، ارکان اصلی شرکت در دو عنوان شرکا و مدیران استنباط می‌شود. قوانین مرتبط با امور اجرایی شرکت‌های نسبی کاملا شبیه به شرکت‌های تضامنی می‌باشد. در نتیجه یک مدیر در میان شرکا و به انتخاب شرکا برای شرکت‌های نسبی برگزیده می‌شود که در پی آن مدیر عهده دار انجام مسئولیت‌های حقوقی شرکت خواهد بود. قابل ذکر است که برای تاسیس شرکت نسبی، بایستی اساسنامه و شرکت نامه تنظیم و تمامی سرمایه نیز پرداخت شود. سرمایه‌های غیر نقدی نیز بایستی رد اساسنامه و اداره ثبت شرکت‌ها قید شود

 

شرایط قابل توجه جهت ثبت شرکت نسبی

 

از جمله قوانینی که برای ثبت شرکت نسبی در اصل مواد ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵ در قانون تجارت آماده است، به شرح زیر است؛

 1. یک) شرکت‌های نسبی بایستی حداقل دارای دو شریک باشد
 2. دو) پرداخت و قید کردن تمام سرمایه نقدی و غیر نقدی که مبنی بر ماده ۱۲۲ قانون تجارت، تقویم سرمایه غیر نقدی بایستی با رضایت و تایید تمام شرکا انجام شود که در پی آن بررسی‌های لازم از سوی کارشناس رسمی دادگستری اعمال می‌شود
 3. سه) جهت نام شرکت نیز بایستی نام شرکت با عنوان و عبارت نسبی همراه با نام یکی از شرکا درج شود

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی

 

 • یک)‌ ارائه دو نسخه تکمیلی از شرکت‌نامه
 • دو) ارائه دو نسخه تکمیلی ا تقاضا نامه
 • سه)‌ اراءه دو نسخه تکمیلی از اساسنامه
 • چهار) ارائه فرم تکمیلی از نام شرکت به ترتیب اولویت
 • پنج)‌ ارائه و اخذ اصل جواز فعالیت از سوی ارگان‌ها و نهادهای ذیربط
 • شش)‌ ارائه اصل به همراه کپی مشخصات تمامی مدیران، شرکا، بازرسان و هیئت نظارت
 • هفت)‌ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه تمامی مدیران
 • هشت) ارائه دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • نه) ارائه دو نسخه از صورت جلسه هیئت مدیره شرکت
 • ده) ارائه اصل وکالتنامه از سوی وکیل دادگستری در صورت برخورداری از وکیل

 

نکات قابل توجه جهت ثبت شرکت نسبی

 • نکته اول) موضوع شرکت‌های نسبی در حیطه تجاری است و موضوعات غیر تجاری را شامل نمی‌شود
 • نکته دوم) پرداخت تمامی سرمایه مجاز برای ثبت شرکت نسبی الزامی است
 • نکته سوم) علاوه بر ذکر عبارت نسبی، حداقل نام یکی از شرکا برای نام گذاری شرکت الزامی است
 • نکته چهارم) ارائه اصل مدارک شناسایی تمامی شرکا، مدیران، اعضای هیئت نظارت، حتی اگر تعداد شرکا بیش از دوازده نفر بود، الزامی است
 • نکته پنجم) مبتنی بر ماده ۹۵ قانون تجارت تمامی شرکت‌های تجاری از جمله شرکت های نسبی بایستی از سوی اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسند
 • نکته ششم) مبتنی بر ماده ۱۹۷ قانون تجارت، ارائه آگهی شرکت نامه به همراه ضمیمه‌های مرتبط با آن در روزنامه رسمی و یا یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار پس از ثبت شرکت الزامی است
 • نکته هفتم) فرایند عملکردهای شرکت‌های نسبی از نظر قانونی و اجرایی کاملا شبیه به شرکت‌های تضامنی است و تنها فرق آن در چگونگی پرداخت قروض شرکت است که در مقدمه به شرح آن پرداخته شد
 • نکته هشتم) حداقل اعضاء و شرکای شرکت‌های نسبی دو نفر است

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان