ثبت شرکت کارگزاری ، شرایط ثبت شرکت کارگزاری مسئولیت محدود و سهامی خاص

 

ثبت شرکت کارگزاری
ثبت شرکت کارگزاری

 

ثبت شرکت کارگزاری در elisabt.ir

 

ثبت شرکت کارگزاری در ارتباط با انجام امور مربوط به بورس و اوراق بهادار است. کارگزاران دو گروه هستند: یکی اشخاص حقیقی که کارگزاری بورس را انجام می دهند و دیگر اشخاص حقوقی که شامل موسسات مالی اعتباری هستند که بانک باید این موسسات را تایید کنند. کارگزار به کسی می گویند که دارای شخصیت حقوقی است. مشتریان کارگزاران را نماینده خود می کنند تا از طرف آنها به خرید و فروش اوراق بهادار بپردازند. فقط در صورت داشتن مجوز از سازمان بورس است که می توان در این حیطه فعالیت کرد. شرکت های کارگزاری در صورت کار کردن در زمینه های ذیل الذکر نیاز است که مجوز از سازمان بورس داشته باشند:

 • برای ثبت شرکت کارگزاری اگر به جز موضوع فعالیت، عنوان سرمایه گذاری هم قید شود، احتیاجی به داشتن مجوز از سازمان بورس نیست. و فقط زمانی که سرمایه گذاری عنوان شود نیاز به گرفتن مجوز از سازمان بورس است.
 • در ثبت شرکت کارگزاری اگر صرفا از واژه های خرید و فروش استفاده می کنیم نیاز به گرفتن مجوز از سازمان بورس نیست.
 • برای ایجاد و ثبت شرکت کارگزاری هرگونه بازاریابی هرمی خلاف قوانین اسلامی بوده و ممنوع است.

پس از گرفتن مجوز از سازمان بورس می توانید در یکی از دو زمینه شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی خاص به فعالیت بپردازید.

 

شرایط ثبت شرکت کارگزاری (با مسئولیت محدود)

 

 1. شرکت کارگزاری با مسئولیت محدود باید متشکل از دو عضو باشد.
 2. مبلغی را برای سرمایه شرکت باید در نظر بگیرند.
 3. سران شرکت باید تعهد نامه ای مبنی بر پرداخت کل سرمایه شرکت ارائه بدهند.

 

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت کارگزاری با مسئولیت محدود

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی ارائه شود.
 • مجوز از سازمان بورس در صورت نیاز گرفته شود.
 • اقرارنامه ای بین طرفین باید امضا شود.
 • گواهی عدم سوء پیشینه تحویل گردد.
 • اساسنامه و تقاضانامه هر کدام در دو نسخه تنظیم گردد.
 • در تاسیس شرکت همیشه از نظر مشاورین مربوطه کمک بگیرید.

 

شرایط ثبت شرکت کارگزاری (سهامی خاص)

 

 1. یک شرکت کارگزاری سهامی خاص باید سه نفر عضو و دو نفر بازرس داشته باشد.
 2. سران شرکت متعهد می گردند که ۳۵ درصد از سرمایه شرکت را همان ابتدا پرداخت نمایند.
 3. سرمایه شرکت باید از طرف اعضای شرکت در نظر گرفته شود.

 

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت کارگزاری سهامی خاص

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی ارائه گردد.
 • اقرارنامه توسط طرفین امضا شود.
 • گواهی عدم سوء پیشینه ارائه گردد.
 • مجوز فعالیت در صورت نیاز از سازمان بورس گرفته شود.
 • از نظر و ایده مشاورین مربوطه بهره بگیرید.

سازمان بورس تعداد مجوزهایی را که برای ثبت شرکت کارگزاری لازم است تعیین می کند و سپس فراخوان می زند و از آن شرکت هایی که نیاز به مجوز دارند دعوت می کند تا مدارک خود را ارائه دهند.

اینگونه متقاضیان خود به دو دسته تقسیم می شوند : دسته اول افرادی هستند که قصد تاسیس شرکت کارگزاری و فعالیت در این زمینه را دارند. و دسته دوم شرکت های کارگزاری هستند که در گذشته پایه ریزی شده اند ولی تا این لحظه که فراخوان اعلام شده هنوز مجوز فعالیت خود را دریافت نکرده اند.

 

امکانات لازم برای تاسیس شرکت کارگزاری

 

در ابتدای امر باید دفتری تهیه شود که از نظر مساحت، متناسب با نوع فعالیت، فضای لازم را داشته باشد یا به نام شرکت کارگزاری باشد و یا اجاره ای.

سفارش مشتریان مختلف گرفته شود و نیرویی به عنوان کارشناس آموزش داده و به کار گرفته شود.

محلی به نام بخش معاملات در نظر گرفته شود و دو نفر به عنوان کارشناس معاملات و معامله گر در این کار آموزش داده و به کار گماشته شوند.

محلی به نام امور مالی تشکیل شده و یک کارشناس امور مالی استخدام گردد.

فرم های لازم تهیه شود و اختیارات و مسئولیت های هر فرد در حیطه کاری خودش مشخص گردد.

تجهیزات و سیستم های مختلف حسابداری خریداری و وضعیت مالی شرکت تعیین گردد.

تجهیزات مختلف اداری برای شرکت خریداری شود.

باید در کانون بورس و اوراق بهادار عضو شوید.

 

نکات مهم در تاسیس شرکت کارگزاری

 

تمامی کارکنان شرکت های کارگزاری که تصمیم دارند در زمینه معامله گری فعالیت کنند باید گواهینامه آن را داشته باشند.

هر شخص حقیقی یا حقوقی تنها می تواند در یک شرکت فعالیت کند.

مدیرعامل و نماینده هیئت مدیره نمی توانند در یک شرکت کارگزاری دیگر سهامدار شوند.

چنانچه کارگزار قصد متوقف کردن فعالیت خود را داشته باشد ابتدا باید موافقت سازمان را جلب نماید.

مدیرعامل و سایر کارکنان یک شرکت کارگزاری نمی توانند همزمان در یک شرکت کارگزاری دیگر فعالیت کنند.

چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی کنترل یک شرکت کارگزاری را به شکل غیرمستقیم در دست دارد مجاز به خرید درصدی از سهام شرکت کارگزاری دیگری به طور مستقیم نیست.

کنترل یعنی مشخص شدن بیش از ۵۰ درصد مدیریت شرکت با یک شخص معین، و یا تعیین بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان