ثبت شعبه شرکت تجاری ، مدارک لازم جهت تاسیس شعبه شرکت تجاری در مناطق آزاد

ثبت شعبه شرکت تجاری
ثبت شعبه شرکت تجاری

 

ثبت شعبه شرکت تجاری

 

در ثبت شعبه شرکت تجاری با توجه به اساسنامه مقرر شده برای ثبت شرکت، شرکت می‌تواند دارای شهبه یا شعبات گوناگون باشد. این شعبات می‌توانند در داخل کشور و یا در خارج ایجاد شوند. اگر چنانچه در زمان تاسیس شرکت، شعبه آن نیز افتتاح شود در اساسنامه شرکت درج می‌شود و اگر چنانچه شعبات آن افتتاح شود به عنوان تغییر در اساسنامه به شمار آمده و بایستی مورد تایید مجمع عمومی فوق العاده شرکت قرار گیرد و در پی آن به اداره ثبت شرکت‌ها اطلاع داده شود. بدین ترتیب مجوز افتتاح شعب به هیئت مدیره تحویل داده می‌شود

 

ثبت شرکت تجاری چیست؟

 

شرکت‌های تجاری از همکاری چند نفر به عنوان شریک به منظور اهداف تجاری تاسیس می‌شود. میزان اختیارات و مسئولیت هر یک از شرکا بنا بر میزان سرمایه‌ای است که برای شرکت گذاشته‌اند. علاوه بر آن سود و زیان در شرکت های تجاری بنا بر مسئولیت هر یک از شرکا تقسیم می‌شود.

به بیانی دیگر ثبت شرکت تجاری یک شخصیت حقوقی می باشد که قرارداد آن میان چند نفر که هر یک سرمایه مستقلی به منظور اهداف تجاری را برای شرکت صرف می‌کنند، تشکیل می‌شود. مقررات مرتبط با ثبت شعبه شرکت تجاری نیز در قانون تجارت آمده است که می‌توان با توجه به نکاتی مانند ایجاد شعبه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، نوع فعالیت‌های اقتصادی، امور بازرگانی و گمرکی، بیمه، امور اشتغال و سایر موارد شعبه یا شعبات مورد نظر را تاسیس کرد

 

تعریف شعبه شرکت یا موسسه؛

شعبه یک شرکت، شخص حقوقی می‌باشد که از سوی شرکت یا موسسه اصلی در خارج از بخش و یا منطقه ایجاد شده، تشکیل می‌شود. گفتنی است که بخش عمده سهام متعلق به شرکت و یا موسسه اصلی می‌باشد و در واقع شعبه یا شخص حقوقی تازه تاسیس شده، به عنوان موسسه و یا شرکت فرعی به حساب می‌آید. البته تعریف فوق بیشتر در حوزه شرکت فرعی به کار می رود و در واقع در قانون تجارت به طور مشخص تعریفی از شعبه، شرکت وابسته و یا شرکت فرعی به طور گسترده شرح داده نشده است.

البته لازم به ذکر است که کارکرد اینگونه مفاهیم در عرصه تجارت بسیار حائز اهمیت است و این موضوع را می‌توان به کاربردهای نادرست از این واژه‌ها در مقررات تجارت مرتبط دانست. نکته دیگر آن است که تعریف مشخصی را می‌توان در رابطه با شعب شرکت‌های خارجی بیان کرد، اما تعریف حقوقی را نمی‌توان در رابطه با شعبه شرکت‌های داخلی ارائه داد

 

تعریف شعبه شرکت خارجی؛

مبتنی بر ماده ۲ قانون تجارت، شعبه شرکت خارجی بدینگونه تعریف شده است که یک واحد محلی تابع موسسه و یا شرکت اصلی را شعبه می‌نامند که به طور مستقیم فعالیت های شرکت اصلی را اعمال می‌کند. قابل ذکر است که وظایف و وفعالیت‌های شعبه ، تحت پوشش عنوان، نام و با مسئولیت موسسه و یا شرکت اصلی حاصل می‌شود

 

نماینده شرکت یا نماینده موسسه چیست؟

 

مبتنی بر ماده ۱ قوانین اداره ثبت شرکت‌ها، نماینده یک موسسه و یا شرکت شامل شخص حقیقی یا حقوقی می‌شود که شرکت یا موسسه اصلی اختیارات و وظایف لازم را به نماینده خود ارائه می‌دهد و این بدان معناست که تعهدات واگذار شده به نماینده در واقع بخش از تعهدات و مسئولیت شرکت و یا موسسه اصلی به شمار می‌رود.

البته در این تعریف نیز ایراداتی مشهود است، از جمله آنکه نماینده یک موسسه و یا شرکت که شخص حقوقی است ، قادر به شخص حقوقی دیکری نمی‌تواند باشد. مبتنی بر مواد ۱۲۴ و۱۲۵ قانون تجارت، مدیر عامل شرکت و یا موسسه حتما بایستی یک شخص حقیقی باشد و علاوه بر آن به عنوان نماینده شرکت به حساب می‌آید

 

تاسیس و ثبت شعبه شرکت تجاری به دو دسته تقسیم می‌شود

 

 1. یک) ثبت شعبه شرکت تجاری خارجی
 2. دو) ثبت شعبه شرکت تجاری داخلی

 

قابل ذکر است که در قوانین ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد، ثبت شعبه شرکت خارجی مد نظر قرار می‌گیرد. مطابق با تبصره ۱ماده ۴ قوانین مربوطه شرایط و ضوابط ثبت شعبه شرکت خارجی  را در منطقه آزاد ایران عنوان می‌کند و در پی آن در ماده ۸ ضوابط مربوطه مدارک مورد نیاز برای ثبت آن قید شده است. گفتنی است که در سایر مقررات مرتبط با تاسیس شعبات شرکت‌ها در مناطق آزاد برای شرکت‌های ایرانی تنها برای دو حوزه فعالیت در مناطق ازاد، تاسیس شعبه را مجاز دانسته‌اند که یکی شامل ارائه انجام امور مالی و بانکداری و دیگری فعالیت در حوزه بیمه می‌باشد.

 

مدارک لازم جهت ثبت شعبه شرکت تجاری در مناطق آزاد
مدارک لازم جهت ثبت شعبه شرکت تجاری در مناطق آزاد

 

 مدارک لازم جهت ثبت شرکت‌ها و ثبت شعبه شرکت تجاری در مناطق آزاد

 

 • تنظیم و ارائه اظهارنامه
 • تنظیم و ارائه اساسنامه
 • تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره
 • ارائه مجوز فعالیت مربوطه
 • ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز ۳۵ درصد از سرمایه کل به حساب بانکی شرکت

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه شرکت تجاری و یا نمایندگی مبتنی

 

 1. مشخص نمودن نوع و موضوع فعالیت شرکت
 2. مرجع ثبت شرکت اصلی و درج شماره ثبت
 3. ارائه فهرست نمایندگان شعبه جهت اخذ ابلاغیه‌ها و یا اخطاریه‌ها
 4. ارائه فهرست دیگر شعب و یا نمایندگی‌ها
 5. مشخص نمودن تابعیت شرکت

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان