حداقل سرمایه ثبت شرکت ، مشخصات شرکت های عمومی تجاری

حداقل سرمایه ثبت شرکت
حداقل سرمایه ثبت شرکت

 

در اخذ رتبه شرکت الی ثبت حداقل سرمایه ثبت شرکت را تعیین کنید

 

حداقل سرمایه ثبت شرکت نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد تا برای ثبت کردن شرکت به مشکل مالی بر نخورید. سرمایه در شرکت خیلی موثر است. برای همین سرمایه شرکت باید زیاد باشد تا در مراحل افتتاح شرکت به مشکلی بر نخورید زیرا کم آمدن سرمایه شرکت باعث اختلاف های زیادی می شود در بعضی شرکت ها مشاهده شده است که تاسیس شرکت منحل شده است. امروزه برای ثبت شرکت راه های زیادی را باید طی کنید و یکی از آن آماده کردن سرمایه کافی برای شرکت است. برای دانستن انواع شرکت ها و توضیحاتی راجع به شرکت ها با ما همراه باشد.

 

انواع شرکت های تجاری

 • شرکت های سهامی
 • شرکت هایی با مسئولیت محدود
 • شرکت های تضامنی
 • شرکت های مختلط غیر سهامی
 • شرکت های مختلط سهامی
 • شرکت های نسبی
 • شرکت های تعاونی و تولید و مصرف

حداقل سرمایه ثبت شرکت مسئولیت محدود  و سهامی  یک میلیون ریال است.  ولی در شرکت های سهامی خاص باید ۳۵% از سرمایه خود را به بانک داده و فیش در پرونده سرمایه گذاشته شود. و سهامداران ۶۵% سرمایه را باید تهیه کنند. در شرکت های سهامی عام به دلیل تامین سرمایه می توانند اقدام به پذیره نویسی کنند اما شرکت های سهامی خاص نمی توانند پذیره نویسی کنند. شرکت هایی هستند که حق اختراع و حق پیشه سرمایه اصلی آن ها است. پس این نوع شرکت ها می توانند حق اختراع و حق پیشه داشته باشند.

در شرکت مختلط غیر سهامی مسئولیت محدود سهم شریک تقسیم نمی شود. همچنین معامله سهم شرکا آزادانه نیست و با هماهنگ کردن با مدیر عامل باید انجام بگیرد. اما در شرکت مختلط سهامی شرکا سهمیه به سهام تبدیل شده و شرکا می توانند سهم خود را به هر جا انتقال دهند و هیچ محدودیتی وجود ندارد.

 

مشخصات و شرایط شرکت های عمومی تجاری با حداقل سرمایه
مشخصات و شرایط شرکت های عمومی تجاری با حداقل سرمایه

 

مشخصات شرکت های عمومی تجاری

 • در شرکت های سهامی عام حداقل شرکا برای سرمایه گذار ۵ نفر است و حداقل سرمایه ثبت شرکت ۵۰۰ میلیون تومان است.  و حداقل مدیران و هیئت مدیره باید ۵ نفر باشند. تمامی شرکا به اندازه سرمایه گذاری در امور شرکت می توانند در شرکت نقشی داشته باشند. مثلا هرچه سرمایه گذاری بیشتری در شرکت کرده باشید نقش پر رنگ تری در شرکت دارید.
 • شرکت های سهامی خاص حداقل شرکا برای سرمایه گذاری ۳ نفر است و حداقل سرمایه تاسیس شرکت ثبت ۱۰۰ میلیون تومان است. مدیر عامل و هیئت مدیره باید ۳ نفر باشد. تمامی سرمایه گذاران در شرکت سهامی خاص باید به اندازه سرمایه خود در امور شرکت نظر دهند و حق مدیریت در شرکت را دارند.
 • شرکت های مسئولیت محدود حداقل شرکا باید ۲ نفر باشند و حداقل سرمایه راه اندازی شرکت باید ۱۰۰ میلیون تومان باشد. در شرکت مسئولیت محدود حداقل باید یک مدیر و هیئت مدیره باشد. تمامی شرکا به میزان شرکای خود حق مدیریت شرکت را دارند.
 • شرکت های تضامنی حداقل به ۲ سرمایه گذار برای شرکت نیاز دارند سرمایه شرکت تضامنی محدودیت خاص ندارد برای همین مدیر عامل می تواند با هر مقدار سرمایه شرکت خود را ثبت کند. در شرکت تضامنی حداقل یک نفر برای مدیریت و یک یا بیشتر را برای هیئت مدیره لازم دارد.  در شرکت تضامنی هیچ محدودیتی برای شرکا در نظر گرفته نشده و شرکا حق این را دارند که بتوانند هر چه لازم می دانند در امور شرکت ارائه نظر کنند.
 • شرکت های نسبی حداقل نیاز به ۲ سرمایه گذار دارد تا بتواند در شرکت سرمایه گذاری کند.  حداقل سرمایه تاسیس شرکت تعیین نشده و با هر مقداری می توانید شرکت را ثبت کنید. و حداقل مدیریت باید ۱ نفر باشد و هیئت مدیره از ۱  نفر بیشتر باشد. میزان شرکای هر سرمایه گذار به اندازه مبلغی است که پرداخت کرده است، می باشد.
 • شرکت های مختلط سهامی حداقل سرمایه گذاران ۲ نفر برای سرمایه گذاری در شرکت لازم دارند. حداقل سرمایه ثبت شرکت مشخص نیست و با هر مقدار می توانید شرکت را در سامانه ثبت کنید. برای مدیریت به ۱ نفر نیازمند هستید و هیئت مدیره باید بیشتر از ۱ نفر باشند. سرمایه گذاران به نسبت سرمایه خود در شرکت مختلط سهامی، شریک هستند.
 • شرکت مختلط سهامی نیاز به ۲ سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در شرکت هستند. حداقل سرمایه شرکت تعیین نشده و تا هر مقداری می توانید شرکت خود را ثبت کنید. حداقل میزان برای مدیریت ۱ نفر است ولی هیئت مدیره باید بیشتر از ۲ نفر باشند. سرمایه گذاران فقط به میزان سرمایه گذاری که در شرکت کردند می توانند سهام داشته باشند.
 • شرکت های مختلط غیر سهامی حداقل به ۲ نفر برای سرمایه گذاری در شرکت نیاز دارند و حداقل سرمایه نامحدود است با هرچه قدر می توانید شرکت خود را ثبت کنید. برای مدیریت شرکت، شما به یک نفر نیاز دارید که بتواند تمام شرکت را به خوبی مدیریت کند و هیئت مدیره شرکت شما نباید کمتر از ۱ نفر باشند. تمامی سرمایه گذاران به میزان سرمایه خود سهام دارند.
 • شرکت تعاونی شرکتی است که به ۷ سرمایه گذار نیاز دارد و حداقل سرمایه ثبت شرکت در این شرکت میزان مشخصی ندارد و شما می توانید با هر سرمایه ای شرکت خود را ثبت کنید. شرکت شما نیاز به ۱ مدیر و تعداد مناسبی هیئت مدیره لازم دارید و تمامی شرکا به میزان سرمایه خود سهم در شرکت دارند.

 

لطفا امتیاز بدید
مشاوره رایگان