تعیین حداکثر حق الزحمه مناسب مشاوران

 

حق الزحمه مناسب مشاوران
حق الزحمه مناسب مشاوران

 

حداکثر حق الزحمه مناسب مشاوران

 

برای تعیین کردن حداکثر حق الزحمه مناسب مشاوران راهکارهای گوناگونی به کار گرفته می شود. هر یک از این روش ها بر اساس نوع پروژه و کیفیتی که اطلاعات دارند انتخاب می شوند. شما برای تعیین کردن حق الزحمه هر یک از مشاوران باید روش‌ های کاربردی را به کار بگیرید. توجه داشته باشید که هر یک از این روش ها دارای استانداردهای خاصی هستند. برخی از مهمترین روش هایی که مربوط به حداکثر حق الزحمه مشاوران می باشد را در ادامه معرفی می کنیم.

 

روش های تعیین حداکثر حق الزحمه مناسب مشاوران

 

 از جمله روش هایی که مربوط به تعیین کردن حداکثر حق الزحمه مناسب مشاوران است و اهمیت زیادی دارد عبارت است از :

 

  1. بر اساس زمان

تعیین حق الزحمه بر اساس زمان یکی از مهمترین روش های تعیین کردن حق الزحمه می باشد. در این روش حق الزحمه ای که به مشاوران ارائه می گردد بر اساس مقدار توافق شده برای هر یک ساعت کار است. حق الزحمه ساعتی را بر اساس عوامل متفاوتی پرداخت می‌ کنند. عواملی مانند پرسنل پشتیبانی، آموزش، میزان تبحر، حقوق، تجربه، شرح خدمات، سطح مسئولیت پذیری و …. روی تعیین پرداخت حق الزحمه تاثیر دارند. بدون توجه کردن به میزان انجام کار بر اساس توافق انجام شده باید هزینه پرداخت گردد. در این روش حق الزحمه را به گونه ‌ای تعیین می‌ کنند که کلیه هزینه های مربوط به مهندسین مشاور را بتواند پوشش دهد. استانداردها و روش های خاصی در پرداخت حق الزحمه بر اساس زمان وجود دارد.

 

  1. طبق عملکرد

 یکی دیگر از روش های تعیین حق الزحمه مشاوران بر مبنای عملکرد می باشد. در این روش پرداخت کردن حق الزحمه را به دو بخش تقسیم بندی می کنند. بخش اول هزینه ای است که در عوض انجام دادن خدمات تعیین خواهد شد. بخش دوم نیز بر اساس پرداخت کردن تشویقی عملکرد انجام می ‌گردد. سطح عملکرد را طبق جدول زمانبندی، تحویل کار قبل از موعد مقرر، کم شدن هزینه اجرایی، کم شدن هزینه نگهداری و … تعیین می نمایند. البته باید بدانید که امکان دارد در این روش تنها عملکرد بخشی از نیروی کار ارزیابی می شود.  در واقع در برخی از موارد امکان دارد که کل پروژه را ارزیابی نکنند. اما پرداخت هایی که تشویقی است را در این روش در نظر می گیرند.

 

  1. تعیین حق الزحمه مشاوران بر اساس سود

 تعیین حداکثر حق الزحمه مناسب مشاوران بر اساس سهم بردن از سود یکی دیگر از روش های پرداخت حق الزحمه می باشد. در این روش حق الزحمه ای که مشاور دریافت می کند مربوط به درصدی از سود درآمد می باشد. سود به دست آمده از پروژه دراز مدت را باید به گونه ‌ای تعیین کنند که حق الزحمه طبق درصد مشخص شده ارائه گردد. این روش برای تعیین کردن حق الزحمه مشاوران استفاده خواهد شد. هر دو طرف با فرض این مسئله که پروژه انجام شده سودآور بوده باید تعریف مشترکی از سود به دست آمده داشته باشند. یکی از مهمترین مواردی که برای تعیین حق الزحمه در این روش اهمیت دارد ریسک ‌پذیری مشاور است.

 برای تعیین حق الزحمه مشاوران به صورت ثابت، باید از محدوده پروژه استفاده کنند. محدوده پروژه و خدماتی که در آن انجام شده است درک مشترکی برای مسائل پیش بینی نشده دارد. مهندس و کارفرما باید مسائلی که پیش ‌بینی نشده اند را بررسی کنند و هر نکته ای که روی حق الزحمه تاثیر می گذارد را بشناسند.

 

روش های تعیین حداکثر حق الزحمه مناسب مشاوران
روش های تعیین حداکثر حق الزحمه مناسب مشاوران

 

  1. بر اساس ارزش افزوده

 یکی دیگر از روش های تعیین حق الزحمه مشاوران طبق ارزش افزوده می باشد. در این روش هزینه ای که مربوط به حق الزحمه می باشد طبق درصدی از درآمد تعیین می گردد. دانش و خلاقیت مشاور و همچنین میزان نوآوری مشاور از جمله مواردی هستند که روی تعیین میزان حق الزحمه نقش دارند. باید بدانید که این روش بیشتر زمانی مورد استفاده قرار می ‌گیرد که کارفرما تجربه مهندس را بررسی کند و با مهندس در گذشته همکاری داشته باشد.

 

  1. تعیین حق الزحمه مشاوران بر اساس هزینه اجرایی

 تعیین حداکثر حق الزحمه مناسب مشاوران بر مبنای درصد مشخص از هزینه اجرایی یکی دیگر از روش ها است. از آنجایی که کارفرمایان و هر یک از مهندسان تجربه و شناخت کافی از پروژه‌ ها دارند به خوبی می توانند حق الزحمه را بر اساس هزینه اجرایی تعیین کنند. در این روش دو نوع حق الزحمه را تعیین می نمایند. یکی از آنها درصد حق الزحمه ای است که تنها برای طراحی مهندسی پرداخت می گردد. مورد دیگر درصد حق الزحمه ای است که برای خدمات مرتبط طراحی مهندسی، مدیریت قرارداد و عوامل دیگر تعیین می شود.

برای محاسبه حق الزحمه ای که مربوط به هزینه اجرایی است باید ضرایب مربوط به پیمانکار را به خوبی در نظر بگیرند. جهت خدمات اضافی می توانند با در نظر گرفتن انواع خدمات از روش های دیگر مانند حق الزحمه ساعتی استفاده نمایند.

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان