گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران HSE

 

صلاحیت ایمنی
صلاحیت ایمنی

 

صلاحیت ایمنی

 

پیمانکاران برای اینکه بتوانند در پروژه های پیمانکاری دولتی مشارکت داشته باشند نیاز است تا گواهینامه صلاحیت ایمنی را اخذ نمایند. این گواهینامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس ضوابط خاصی برای شرکت متقاضی صادر می گردد.

 

سامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

در ثبت شرکت های پیمانکاری برای انجام امور مربوط به گواهینامه صلاحیت ایمنی باید یک نفر را به عنوان نماینده خود انتخاب نمایند. لازم است این فرد تا با روند دریافت گواهینامه آشنا باشد و پس از ثبت نام در سامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، با در دست داشتن مدارک فیزیکی و فیش واریزی به کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مراجعه کند.

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

کارکنان شرکت های پیمانکاری که نیاز به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری دارند باید در دوره های آموزشی که به همین منظور تشکیل می شود شرکت نمایند.تشکیل پرونده گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی برای شرکت هایی که فاقد مجوز کار یا اخذ رتبه هستند مجاز نیست. این شرکت ها باید قبل از این کار، گواهی رتبه بندی یا مجوز کار خود را ارائه دهند.

اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل تسهیل در روند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری، کانون سراسری مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور را مسئول تشکیل پرونده نموده است.

قبل از تشکیل پرونده لازم است تا در سایت تایید صلاحیت مسئولین ایمنی که به اختصار به آن ایساپ می گویند ثبت نام کنید. پس از آن ثبت نام را در سایت گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران تکرار نمایید. سپس می توانید برای تشکیل پرونده به انجمن مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مراجعه کنید.

صلاحیت ایمنی پیمانکاران
صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

HSE  استاندارد بین المللی ایمنی، سلامت و محیط کار است که گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران شباهت زیادی به آن دارد. می توان گفت مسئله ایمنی یکی از الزامات مهم برای شرکت های پیمانکاری در سراسر دنیاست. به همین جهت شرکت های پیمانکاری قبل از هر کاری باید نسبت به اخذ این گواهینامه اقدام کنند.

 

سامانه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

بعد از تشکیل پرونده باید منتظر بازرسی از محل پیمان باشید. در صورتی که بازرسان محل پیمان را تایید کنند از طریق سامانه صلاحیت ایمنی پیمانکاران به شما اعلام می شود و باید منتظر صدور گواهینامه بمانید.

 

 صلاحیت ایمنی HSE
صلاحیت ایمنی HSE

 

 صلاحیت ایمنی HSE

 

پس از اینکه پیمانکاران درخواست گواهینامه صلاحیت ایمنی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کردند، این درخواست باید تایید شود. تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تابع شرایطی است که از سوی پیمانکار فراهم می گردد.

سامانه اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران از دو بخش تشکیل شده است. این دو بخش شامل بخش کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی کار و بخش کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی است.

 

ثبت نام تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

مسئول ایمنی شرکت پیمانکاری باید حداقل مدرک کاردانی ایمنی و بهداشت و یا رشته های مرتبط با آن داشته باشد. زیرا در هنگام ثبت نام تایید صلاحیت مسئولین ایمنی به این مدرک نیاز می شود. همچنین دوره های آموزشی برای مسئولین ایمنی فاقد مدرک ایمنی و بهداشت برگزار می شود.

تشکیل پرونده فیزیکی پس از ثبت نام صلاحیت ایمنی و تایید آن از طرف انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان انجام می گردد.شرکت هایی که می خواهند گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دریافت نمایند در ابتدا لازم است در سامانه مربوطه ثبت نام و فرم های مختلف را تکمیل کنند.

سپس یک نفر را به عنوان نماینده خود برگزینند تا این شخص برای تشکیل پرونده فیزیکی مدارک مورد نیاز را آماده کرده و تحویل کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی استان دهد. پس از بررسی مدارک توسط کارشناسان در صورتی که نقصی در پرونده نباشد، گواهینامه صلاحیت ایمنی صادر می گردد.

 

صلاحیت ایمنی اداره کار

گواهینامه ایمنی اداره کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می شود و با گواهینامه صلاحیت ایمنی متفاوت است. می توان گفت شرکت هایی می توانند گواهینامه صلاحیت ایمنی را دریافت نمایند که دارای رتبه بندی بوده یا صلاحیت ایمنی کار داشته باشند.

 

تایید صلاحیت ایمنی
تایید صلاحیت ایمنی

 

تایید صلاحیت ایمنی

 

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، الزاماتی را برای پیمانکاران در پی خواهد داشت. آن ها دیگر نمی توانند مقررات و دستورالعمل های ایمنی را نادیده بگیرند. اقدامات پیمانکاران باید در مسیری باشد که حوادث را کاهش دهد. استراتژی این شرکت ها باید به سمت یک مدیریت پیشگیرانه برود و عوامل خطر آفرین را شناسایی و حذف نماید.

 

صلاحیت ایمنی مسئولین ایمنی

لازم است تا مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برای فعالیت در پروژه های شرکت، گواهی صلاحیت ایمنی داشته باشند. ثبت نام برای دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی مسئولین ایمنی از طریق سامانه اختصاصی آن انجام می شود.

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

شرکت هایی که گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دریافت می کنند ملزم به آماده سازی تجهیزات ایمنی پروژه در دست اجرای خود هستند. همچنین آن ها باید گزارش نواقص کارگاه خود را ارائه دهند و از آماده سازی و برنامه ریزی آن یک چک لیست آماده کنند.

 

گواهی صلاحیت ایمنی
گواهی صلاحیت ایمنی

 

گواهی صلاحیت ایمنی

 

شرکت هایی مجاز به دریافت گواهی صلاحیت ایمنی هستند که از وزارت صمت مجوز بهره برداری داشته یا دارای رتبه بندی بوده و از طرف اداره کار صلاحیتشان تایید شده باشد.

 

تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

اعتبار گواهینامه صلاحیت ایمنی محدود می باشد و در صورتی که پیمانکاران بخواهند از مزایای داشتن این گواهینامه استفاده کنند باید قبل از مهلت انقضای آن نسبت به تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نمایند.

 

تعیین صلاحیت ایمنی

تعیین صلاحیت ایمنی توسط کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شود. در صورت تایید این کارشناسان گواهی صلاحیت ایمنی برای متقاضی صادر می گردد.

 

آدرس صلاحیت ایمنی پیمانکاران

آدرس صلاحیت ایمنی پیمانکاران به نشانی اینترنتی www.svcc.mcls.gov.ir می باشد که با مراجعه به این سایت می توانید از شرایط و ضوابط مربوط به گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران اطلاع پیدا کنید.

 

سامانه تایید صلاحیت مسئول فنی
سامانه تایید صلاحیت مسئول فنی

 

سامانه تایید صلاحیت مسئول فنی

 

مسئولین فنی پروژه برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نیازمند پیش نیازهایی هستند. آن ها باید در رشته مورد تقاضا دارای سابقه کار کافی همراه با پرداخت حق بیمه باشند. افرادی که چنین شرایطی دارند برای ثبت نام باید به سامانه تایید صلاحیت مسئول فنی مراجعه کنند.

 

سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

در گذشته امور مربوط به صلاحیت ایمنی پیمانکاران به صورت حضوری انجام می شد که بسیار وقت گیر بود اما در سال های اخیر سامانه اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به صورت اینترنتی راه اندازی شده که صرفه جویی زیادی در وقت و هزینه متقاضیان دارد.

سایت svcc.mcls.gov.ir ، سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می باشد که متقاضیان دریافت گواهینامه باید در اولین گام اقدام به ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود در این سایت نمایند.

سامانه تایید صلاحیت ایمنی برای ثبت نام شرکت های پیمانکاری که فاقد این گواهینامه هستند طراحی و راه اندازی شده است. مدیران این شرکت ها اگر می خواهند با سازمان ها و ارگان ها دولتی قرارداد امضا کنند لازم است تا گواهی صلاحیت ایمنی را اخذ نمایند.

سامانه ثبت نام تایید صلاحیت مسئولین ایمنی به گونه ای طراحی شده که کاربران در کوتاه ترین زمان بتوانند درخواست خود را برای دریافت گواهینامه آماده و به همراه مدارک مورد نیاز ارسال کنند.

 

4.4/5 - (7 امتیاز)
مشاوره رایگان