نحوه ثبت شرکت و اهمیت و انواع شرکت ها

 

نحوه ثبت شرکت
نحوه ثبت شرکت

 

اهمیت نحوه ثبت شرکت

 

نحوه ثبت شرکت و اطلاع از چگونگی مراحل تثبیت شرکت برای کسانی که قصد تاسیس شرکت دارند، از موارد بسیار با اهمیت می باشد. تا شرکت به ثبت نرسد، فعالیت آن دچار مشکل می شود. ثبت شرکت طی مراحلی و هر مرحله زیر نظر نهادی مرتبط صورت می گیرد. بعد از ثبت شرکت می باشد که تمام فعالیت های آن رسمی می شود و میل و انگیزه برای فعالیت و همکاری با شرکت به وجود می آید. در واقع کسی که می خواهد شرکتی را تاسیس کند، حتما می بایست

 • با روند تاسیس آن
 • شرایط حقوقی
 • قوانین آن
 • و به طور کلی نحوه ثبت شرکت، آشنا باشد.

دانستن روند حقوقی در نحوه ثبت شرکت، اولین اقدام جهت تاسیس شرکت می باشد. هنگام تاسیس شرکت، کسانی را که قرار است در اداره ی شرکت، شریک باشند، انتخاب کرد. در ضمن با در نظر گرفتن هدف های شرکت، چگونگی و نوع همکاری شریک ها، قالب و نوع آن را هم مشخص کرد. چرا که روند کار در نحوه ثبت شرکت تفاوت خواهد کرد. گروه مشاورین سایت elisabt.ir تا به انتهای ثبت شرکت همراه شما خواهند بود.

برای تاسیس شرکت باید با روند حقوقی و اداری آن آشنا بود

 

انواع شرکت ها و نحوه ثبت شرکت ها

 

 • شرکت سهامی عام

به این صورت می باشد که با  پنج نفر شریک کار خود را آغاز می کند. یعنی حداقلی که می توانند در شرکت با موسس شریک باشند، پنج نفر می باشد. کمترین میزان سرمایه هم جهت تاسیس پانصد هزار تومان می باشد. اندازه ی مسئولیتی هم که شریک ها دارند با توجه به سرمایه ای است که در شرکت به عنوان سهم دارند.

 

 • شرکت سهامی خاصی

در شرکت سهامی خاص، بدین صورت می باشد که شریک ها سه نفر باشند. کمترین میزان سرمایه صد هزار تومان. کمترین تعداد مدیران هم سه نفر می باشد. مسئولیت شریک ها هم، با توجه به اندازه ی سهمی است که در شرکت دارند.

 

 • شرکت با مسئولیت محدود

شریک های شرکت حداقل دو نفر می باشند. برای کمترین میزان سرمایه هیچ گونه محدودیتی نیست. مدیر می تواند از یک نفر تا بیشتر باشد. مسئولیتی هم که هر کدام از شریک ها دارند با توجه به مقدار سهمی است که در شرکت دارند.

 

 • شرکت تضامنی

آنچه که موسس در نحوه ثبت شرکت تضامنی باید بداند این است که شرکت با حداقل دو نفر شریک می تواند، تاسیس شود. با یک مدیر یا چند تا هم می تواند فعالیت کند. مسئولیتی که شریک ها دارند محدودیتی ندارد و هر کدام از شریک ها مسئولیتشان نامحدود است و ربطی به میزان سهم ندارد.

 

 • شرکت نسبی

برای ثبت شرکت نسبی، به دو نفر شریک نیاز است. جهت کمترین میزان سرمایه هیچ گونه محدودیتی نیست. مدیر شرکت هم از یک نفر تا چند نفر می باشد که مسئولیت هر کدام از مدیرها با توجه به اندازه ی سهم و سرمایه شان در شرکت می باشد.

 

 • شرکت مختلط سهامی

این نوع شرکت ها؛ با دو شریک و با کمترین اندازه ی سرمایه گذاری هم، می تواند فعالیتش را آغاز کند. مدیران هم از یک نفر تا چند نفر هستند. محدودیتی در مسئولیت شریک های ضامن وجود ندارد اما شریک هایی که در شرکت سهمی ندارند، مسئولیتشان محدود می باشد.

 

 • شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت با دو شریک یا بیش تر می تواند فعالیت کند. مبلغ اولیه محدود نیست. مدیر از یک نفر تا چند نفر می تواند باشد. میزان مسئولیت شریک ها هم آن هایی که ضامن هستند نامحدود و شریک هایی که سهامدار هم با توجه به سهمشان مسئولیت دارند.

 

 • شرکت تعاونی

در این نوع شرکت ها، نحوه ثبت شرکت بدین صورت است که با هفت نفر که کمترین حد برای مشارکت است، فعالیت شرکت آغاز می شود. میزان سرمایه بدون محدودیت می باشد. مدیران ارشد شرکت بین سه تا هفت نفر می توانند باشند. اگر شرکت تعاونی سهامی باشد؛ مسئولیت ها به اندازه ی سهم خواهد بود و اگر شرکت تعاونی غیر سهامی باشد مسئولیت ها طبق اساسنامه ها و راضی بودن شریک های شرکت خواهد بود.

 

اهمیت و انواع شرکت ها
اهمیت و انواع شرکت ها

 

پس از این که نوع شرکت مشخص شد، هر شرکت مدارک مورد نیاز خود را که با توجه به تعداد مدیران و سهامداران، شرکا و میزان سرمایه ی اولیه؛ متغیر می باشد؛ آماده می کند. در نحوه ثبت شرکت، پس از جمع آوری مدارک؛ می بایست به سامانه های ثبت شرکت ها وارد شد. کامل نمودن فرم های ثبت شرکت در سامانه ها، مرحله ی اول در ثبت شرکت ها در سامانه است. در نحوه ثبت شرکت، توجه به این نکته ضروری می باشد که تمام اطلاعات خواسته شده، در فیلد فرم های سامانه با دقت و کامل نوشته شود. اطلاعات مورد نیاز سامانه عبارتند از پنج نام انتخابی، نوع و قالب شرکت، سرمایه و تعداد شریک ها و مشخصات آن ها و…

 

پس از تایید شرکت توسط سامانه، آگهی ثبت شرکت، به روزنامه های رسمی کشور داده می شود. که این مرحله آخرین مرحله ی ثبت شرکت می باشد.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان