مقالات

امتیاز امکانات پشتیبانی مشاور پژوهش و آموزش

امتیاز امکانات پشتیبانی مشاور پژوهش و آموزش

    شرایط امتیاز امکانات پشتیبانی با موضوع پژوهش و آموزش   امتیازی که مربوط به امکانات پشتیبانی مشاور می باشد تا ۱۰۰ می رسد. بنابراین شما برای دریافت کردن امتیاز امکانات پشتیبانی با موضوع پژوهش و آموزش می توانید نمره ۱۰۰ را دریافت کنید تا میزان فعالیت هاتان را …

توضیحات بیشتر »

تغییرات شرکت با آگهی دعوت

تغییرات شرکت با آگهی دعوت

    تغییرات شرکت با آگهی دعوت، تغییرات شرکت در غیاب اعضا و تغییرات شرکت با انحصار وراثت   برای ثبت تغییرات شرکت با آگهی دعوت، تغییرات شرکت در غیاب اعضا و تغییرات شرکت با انحصار وراثت باید شرایط مورد نیاز برای تغییر را بشناسید. هر یک از متقاضیان زمانی …

توضیحات بیشتر »

آیین نامه مشاوران

آیین نامه مشاوران

    آیین نامه مشاوران، حداقل شرایط لازم جهت تشخیص صلاحیت پیمانکاری/مشاور   در آیین نامه مشاوران برای تشخیص صلاحیت هر یک از پیمانکاران شامل بخش های متنوعی می باشد. مواردی مانند ارائه خدمات مشاوره ای که در حوزه های مدیریتی، فنی و مهندسی و اقتصادی می باشد را در …

توضیحات بیشتر »

سوابق بیمه تامین اجتماعی افراد امتیازآور

سوابق بیمه تامین اجتماعی افراد امتیازآور

    روند دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی افراد امتیازآور   برای دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی افراد امتیازآور باید به سامانه ای که مربوط به تامین اجتماعی است مراجعه کنید و مراحل دریافت سوابق را طی نمایید. هر یک از کارفرمایان و شرکت ها برای اینکه لیست بیمه پرسنل …

توضیحات بیشتر »

رتبه بندی برنامه و بودجه

رتبه بندی برنامه و بودجه

    همه چیز در مورد رتبه بندی برنامه و بودجه   برای رتبه بندی برنامه و بودجه باید زیرشاخه هایی که مربوط به این گروه است را بشناسید. تشخیص دادن صلاحیت عوامل اجرایی و فنی یکی از مهمترین اقداماتی است که زمان رتبه بندی اهمیت دارد. سازمان برنامه و …

توضیحات بیشتر »

اخذ رتبه خدماتی اداره کار

اخذ رتبه خدماتی اداره کار

    نحوه اخذ رتبه خدماتی اداره کار   هر یک از شرکت های خدماتی برای اینکه فعالیت شان قانونی باشد باید برای اخذ رتبه خدماتی اداره کار اقدام نمایند. در واقع این شرکت ها برای عقد قرارداد با ارگان های دولتی و شرکت هایی که دولتی هستند به گواهی …

توضیحات بیشتر »

اخذ رتبه مشاور ساختمان آموزشی، بهداشتی، درمانی

اخذ رتبه مشاور ساختمان آموزشی بهداشتی درمانی

    مراحل اخذ رتبه مشاور ساختمان آموزشی، بهداشتی، درمانی   برای اخذ رتبه مشاور ساختمان آموزشی، بهداشتی، درمانی باید به خوبی شرایط و مراحلی که مربوط رتبه بندی است را بشناسید. در این صورت می توانید رتبه ای که مربوط به فعالیت شرکت تان می باشد را دریافت کنید. …

توضیحات بیشتر »

اخذ رتبه مشاور مهندسی آب

اخذ رتبه مهندسی آب

    نحوه اخذ رتبه مشاور مهندسی آب   یکی از مهمترین نکاتی که پیش از اخذ رتبه مشاور مهندسی آب باید به آن دقت داشته باشید این است که زیرگروه های این رتبه را به خوبی بشناسید. هر یک از زیرگروه هایی که مربوط به این رتبه هستند فعالیت …

توضیحات بیشتر »

اخذ رتبه پیمانکاری نفت و گاز

اخذ رتبه پیمانکاری نفت و گاز

    راهنمای اخذ رتبه پیمانکاری نفت و گاز   برای اخذ رتبه پیمانکاری نفت و گاز می توانید مدارک ضروری را تحویل دهید تا طبق تخصص شرکت و مدارک ارائه شده رتبه یک تا پنج را دریافت نمایید. رتبه یک را به عنوان یکی از بهترین رتبه های پیمانکاری …

توضیحات بیشتر »

اخذ رتبه مشاور در گروه راه و ترابری

اخذ رتبه مشاور در گروه راه و ترابری

    مراحل اخذ رتبه مشاور در گروه راه و ترابری   رتبه بندی گروه راه و ترابری در دسته بندی گروه های خاص و تخصصی قرار می گیرد. برای اخذ رتبه مشاور در گروه راه و ترابری باید مدارک و شرایط لازم را مهیا نمایید. رتبه بندی که برای …

توضیحات بیشتر »
مشاوره رایگان