مقالات

اخذ رتبه انفورماتیک ، مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه انفورماتیک

اخذ رتبه انفورماتیک

  اخذ رتبه انفورماتیک   اخذ رتبه انفورماتیک شامل شرکت‌هایی است که در این زمینه فعالیت داشته و علاوه بر ان در اداره ثبت شرکت ‌ها نیز به ثبت رسیده باشند. چگونگی رتبه بندی شرکت ‌های انفورماتیک، به صورت مجموعه‌ای از ویژگی‌های کمی و کیفی در راستای علوم فناوری اطلاعات …

توضیحات بیشتر »

ثبت شعبه و نمایندگی شرکت خارجی ، مدارک مورد نیاز جهت ثبت نمایندگی شرکت خارجی

ثبت نمایندگی شرکت خارجی

  ثبت شعبه و نمایندگی شرکت خارجی   ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران ملزم به رعایت یک سری دستورالعمل‌های و قوانین مندرج در اداره ثبت شرکت ها است که بایستی مورد توجه قرار گیرد. ثبت شعب و نمایندگی‌ها از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی اعمال می‌شود و روال قانونی …

توضیحات بیشتر »

ثبت موسسه غیرتجاری ، مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه غیرتجاری

  ثبت موسسه غیرتجاری   هدف از ایجاد ثبت موسسه غیرتجاری ، ارائه خدمات و فعالیت‌هایی است که با اهداف غیر تجاری صورت می‌پذیرد که حتی اگر چنانچه اینگونه موسسات را در قالب غیر انتفاعی در نظر بگیریم، جنبه‌های خیرخواهانه را نیز در بر می‌گیرد. موسسات غیر تجاری به تمامی …

توضیحات بیشتر »

ثبت طرح صنعتی ، مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

  ثبت طرح صنعتی   ثبت طرح صنعتی در قانون ثبت اختراعات تعریف طرح صنعتی را این چنین بیان کرده است که شامل ترکیب هر گونه خط، رنگ، اشکال سه بعدی با خطوط و رنگ‌ها و یا به هر ترکیبی که قادر به خلق یک محصول صنعتی باشد و یا …

توضیحات بیشتر »

ثبت شعبه موسسه غیرتجاری خارجی ، مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه موسسه غیرتجاری خارجی

ثبت شعبه موسسه غیرتجاری خارجی

  ثبت شعبه موسسه غیرتجاری خارجی   ثبت شعبه موسسه غیرتجاری خارجی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌پذیرد. آنچه که در فرایند عملکردهای شعب و یا نمایندگی‌ها حائز اهمیت است، آن است که بخشی از مسئولیت‌ها و وظایف شرکت اصلی و یا شرکت مادر را بر عهده داشته …

توضیحات بیشتر »

ثبت شعبه شرکت تجاری ، مدارک لازم جهت ثبت شعبه شرکت تجاری در مناطق آزاد

ثبت شعبه شرکت تجاری

  ثبت شعبه شرکت تجاری   در ثبت شعبه شرکت تجاری با توجه به اساسنامه مقرر شده برای ثبت شرکت، شرکت می‌تواند دارای شهبه یا شعبات گوناگون باشد. این شعبات می‌توانند در داخل کشور و یا در خارج ایجاد شوند. اگر چنانچه در زمان تاسیس شرکت، شعبه آن نیز افتتاح …

توضیحات بیشتر »

ثبت شرکت نسبی ، مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی

  ثبت شرکت نسبی   ثبت شرکت نسبی از جمله شرکت‌های تجاری به شمار می‌رود. قابل ذکر است که شرکت‌های نسبی تنها در داخل کشور به رسمیت شناخته شده است و در سایر کشورها وجود ندارد. هدف از ایجاد شرکت‌های نسبی، اعمال امور تجاری و بازرگانی است که از دو …

توضیحات بیشتر »

ثبت شرکت مرتبط با نیروی مسلح و نظامی ، مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مرتبط با نیروی مسلح و نظامی

ثبت شرکت مرتبط با نیروی مسلح و نظامی

  ثبت شرکت مرتبط با نیروی مسلح و نظامی   ثبت شرکت مرتبط با نیروی مسلح و نظامی جزء آن دسته از شرکت‌هایی هستند که برای فعالیت خود مستلزم دریافت مجوز از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه می باشند. به عبارتی به دلیل حساسیت بالایی که در فرایند انجام فعالیت‌های …

توضیحات بیشتر »

ثبت شرکت شهرداری ، مدارک و شرایط عمومی مورد نیاز جهت ثبت شرکت مرتبط با شهرداری

ثبت شرکت شهرداری

  ثبت شرکت شهرداری   ثبت شرکت شهرداری در طبق استانداردهای مندرج در قانون تجارت، تمامی شرکت‌ها قبل از آنکه فرایند تاسیس را طی نمایند، بایستی شرکت خود را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانند. بدین ترتیب هر شرکتی در هر زمینه کاری بایستی با دریافت کد رهگیری از …

توضیحات بیشتر »

ثبت شرکت مرتبط با حوزه نفت و گاز ، مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مرتبط با حوزه نفت و گاز

ثبت شرکت نفت و گاز

  ثبت شرکت نفت و گاز   ثبت شرکت نفت و گاز در تمامی شرکت‌ها اعم از شرکت‌های پیمانکار، شرکت‌های مشاور، شرکت‌های انبوه ساز و شرکت‌های انفورماتیک بایستی از سوی اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشند و سپس فعالیت خود را آغاز نمایند. شرکت‌های نفت و گاز و یا …

توضیحات بیشتر »
مشاوره رایگان