مقالات

شرایط اخذ رتبه ۵ کشاورزی

اخذ رتبه ۵ کشاورزی

  اخذ رتبه ۵ کشاورزی   در ابتدا اخذ رتبه ۵ کشاورزی یا ثبت شرکت پیمانکاری کشاورزی و به دنبال آن دریافت رتبه بندی از جمله موارد حائز اهمیتی است که متقاضیان این حوزه بایستی به آن توجه داشته باشند. رتبه بندی برای شرکت‌های پیمانکاری کشاورزی از رتبه پنج تا رتبه …

توضیحات بیشتر »

راهنمای اخذ رتبه ۵ ساختمان

اخذ رتبه ۵ ساختمان

  اخذ رتبه ۵ ساختمان   از ابتدا اخذ رتبه ۵ ساختمان در شرکت‌های پیمانکاری پس از ثبت شرکت بایستی جهت تعیین رتبه بندی ثبت نام نمایند. رتبه بندی نشان‌دهنده وضعیت و شرایط شرکت با توجه به بهره مندی از نیروی فنی و مهندسی، امکانات پشتیبانی، منابع مالی، تجارب حرفه …

توضیحات بیشتر »

نحوه اخذ رتبه ۵ راه

اخذ رتبه ۵ راه

  اخذ رتبه ۵ راه   در اخذ رتبه ۵ راه شرکت‌های پیمانکار از جمله شرکت‌هایی هستند که اخذ رتبه جهت توسعه عملکردها و پذیرش پروژه‌های تخصصی برایشان الزامی است. رتبه بندی شرکت‌های پیمانکار از سطح یک تا سطح پنج مبتنی بر رزومه و سوابق کاری ارزیابی می‌شود. بدین ترتیب که …

توضیحات بیشتر »

راهنمای اخذ رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات

اخذ رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات

  اخذ رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات   در اخذ رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات شرکت‌های پیمانکار از جمله شرکت‌هایی هستند که در حیطه تاسیسات و تجهیزات فعالیت دارند. در واقع رشته تاسیسات و تجهیزات در زیرمجموعه شرکت‌های پیمانکار قرار دارد و بعد از ثبت شرکت، پیمانکاران بایستی در خصوص …

توضیحات بیشتر »

شرایط اخذ رتبه ۵ آب

اخذ رتبه ۵ آب

  اخذ رتبه ۵ آب   در اخذ رتبه ۵ آب شرکت‌های پیمانکار پس از تاسیس و پشت سر گذاشتن روند ثبت آن، بایستی در خصوص تعیین رتبه بندی مراحل قانونی مرتبط با ان را طی نمایند تا با تعیین رتبه بتوانند جایگاه خود را در میان سایر رقبای همسان خود به …

توضیحات بیشتر »

مراحل اخذ رتبه ۳ مشاور

اخذ رتبه ۳ مشاور

  اخذ رتبه ۳ مشاور   در اخذ رتبه ۳ مشاور آنچه که پس از ثبت و تاسیس شرکت حائز اهمیت است، اخذ رتبه بندی شرکت می‌باشد. رتبه بندی شرکت‌های مشاور بدین معناست که تا چه اندازه قابلیت به انجام رساندن پروژه‌های تخصصی را با توجه به تجهیزات و امکاناتی …

توضیحات بیشتر »

نحوه اخذ رتبه ۳ مشاور نیرو

اخذ رتبه ۳ مشاور نیرو

  اخذ رتبه ۳ مشاور نیرو   مراحل اخذ رتبه ۳ مشاور نیرو در رتبه بندی شرکت ‌های مشاور به منظور تعیین صلاحیت، ارزشگذاری و میزان کمی یا کیفی توانمندی‌های یک شرکت به کار برده می‌شود، که از سوی کارشناسان ذیربط مورد بررسی قرار می‌گیرد. متقاضیان می‌توانند پس از تاسیس …

توضیحات بیشتر »

چگونگی اخذ رتبه ۳ مشاور نفت و گاز

اخذ رتبه ۳ مشاور نفت و گاز

  اخذ رتبه ۳ مشاور نفت و گاز   گرید و اخذ رتبه ۳ مشاور نفت و گاز به معنای معیار و ملاک تعیین توانمندی‌های شرکت از نظر نیروی انسانی متخصص، دانش فنی و مهندسی، امکانات پشتیبانی نظیر تجهیزات نرم افزاری، منابع مالی، تجارب حرفه‌ای و سوابق کاری است، که …

توضیحات بیشتر »

شرایط اخذ رتبه ۳ مشاور میراث فرهنگی

اخذ رتبه ۳ مشاور میراث فرهنگی

  اخذ رتبه ۳ مشاور میراث فرهنگی   رتبه بندی و اخذ رتبه ۳ مشاور میراث فرهنگی حائز اهمیت است، نیروی فنی متخصص، دانش علمی، تجربه‌های حرفه‌ای، سوابق کاری، ساختار مدیریتی، امکانات پشتیبانی، منابع مالی و نظایر اینها است. بدین ترتیب افراد امتیاز آور می‌توانند پس از تاسیس شرکت، جهت اخذ …

توضیحات بیشتر »

اخذ رتبه ۳ مشاور مقاوم سازی

اخذ رتبه ۳ مشاور مقاوم سازی

  اخذ رتبه ۳ مشاور مقاوم سازی   اخذ رتبه ۳ مشاور مقاوم سازی در تعیین رتبه بندی شرکت‌ها مبتنی بر میزان عملکرد و توانایی‌های شرکت در خصوص اجرای پروژه‌های تخصصی، منابع مالی، امکانات پشتیبانی، تجارب و سوابق حرفه‌ای افراد امتیاز آور است. به عبارتی رتبه بندی یک نوع ملاک …

توضیحات بیشتر »
مشاوره رایگان